Železniční doprava a přeprava, provoz železničních vleček
Poskytování dopravních prostředků, fleet management
Logistika a poradenství, optimalizace dopravních procesů

služby


Provozování dráhy a drážní dopravy

Provozování železničních drah v souladu se Zákonem o drahách, provozování drážní dopravy na tratích celostátních a regionálních drah a vleček.
Od roku 2008 je společnost také licencovaným dopravcem na Slovensku.

Poskytnutí dopravních prostředků a pronájem železničních vozů

Poskytnutí dopravního prostředku představuje službu, při které naše společnost poskytuje lokomotivu, včetně pohonných hmot, z vlastního Lokpoolu s odborně způsobilou posádkou pro zamýšlený druh výkonu (vlečková služba, traťová služba). Dopravcem podle Zákona o drahách je po celou dobu poskytování výkonu dopravního prostředku zákazník.
V případě požadavku zákazníka pronajmeme, nebo zprostředkujeme pronájem železničních vozů.

Zasilatelství

Naše společnost Vám zajistí ve spolupráci s našimi partnery a jejich kooperujícími dopravci jakoukoliv přepravu zboží v rámci Evropské unie nebo ostatních států Evropy a to i s možností zabezpečení potřebného počtu železničních vozů odpovídající svou stavbou a režimem požadované přepravě.

Komplexní zajištění provozu vleček

Provozování dráhy a drážní dopravy je dnes po stránce legislativní i technické poměrně složitá záležitost. Mnoho subjektů vnímá tuto oblast jako nutné zlo a přitom zajištění této činnosti odbornou firmou může naopak přinést toliko neustále žádané úspory nákladů.

Tento náš produkt obsahuje komplexní projekt od vypracování technologie přes veškeré legislativní náležitosti, cenové kalkulace a smluvní záležitosti. Takto zpracovaný projekt bude po souhlasu zákazníka předán k realizaci našim partnerům a pravidelně validován.

Optimalizace provozu vleček

Přezkoumání stávajícího způsobu obsluhy vlečkových areálů průmyslových podniků s doporučením ke zvýšení jejich výkonnosti, a to jak v oblasti restrukturalizace samotného provozu jako celku, tak i jeho částí v úzké vazbě na výrobu. S touto problematikou úzce souvisí i oblast evidence a vyhodnocování provozních výkonů, včetně návaznosti na účetní systém zadavatele.

Poradenské služby

Poskytování poradenských služeb v dopravní oblasti.

Propagační lety horkovzdušným balónem

Zajištění reklamy a propagace prostřednictvím letů horkovzdušným balónem nad vhodným územím ČR, včetně zajištění reklamního potisku (transparentu o rozměru cca 6 x 8 m) na obalu balónu.