Železniční doprava a přeprava, provoz železničních vleček
Poskytování dopravních prostředků, fleet management
Logistika a poradenství, optimalizace dopravních procesů

Profil společnosti

Společnost BF Logistics s.r.o. (dále jen BF Logistics) existuje na trhu železniční nákladní dopravy od roku 2005, kdy byla založena jako projektově řízená organizace 5 osobami. V současné době je společnost vlastněna třemi společníky a každý z nich disponuje 1/3 společnosti. Základní kapitál společnosti činí 1 002 tis. Kč a je 100% splacen.

BF Logistics s.r.o. působí na trhu více než 13 let a za tuto dobu se dokázala úspěšně etablovat jak na českém železničním trhu, tak i na trhu slovenském a maďarském. Mezi její nejvýznamnější činnosti patří provozování vnitrostátní i mezinárodní železniční nákladní dopravy, provozování 27 železničních vleček na území České republiky a zajišťování přepravních potřeb zákazníků při stavbě železničních koridorů a jiných dopravních staveb.

K zajišťování těchto služeb využívá BF Logistics s.r.o. svých vlastních i pronajatých lokomotiv dieselové i elektrické trakce, které jsou vhodné pro dopravu nákladních vlaků na železniční infrastruktuře v České republice, Slovenské republice a příhraničních úsecích se sousedními státy nebo pro pravidelnou obsluhu provozovaných vleček.

BF Logistics je čistě privátní společnost, která nemá vazby na žádné zájmové skupiny a je tak z hlediska svého rozhodování naprosto nezávislá.


PROVOZOVNY
SPOLEČNOSTI
BF Logistics s.r.o.

BF Logistics s. r. o.
U Elektry 203/8, Hloubětín
198 00 Praha
Czech Republic

BF Logistics s. r. o.
Dr.Slavíka 1818
413 01 Roudnice nad Labem
Czech Republic

Zastoupení
BF Logistics s. r. o.

BF Logistics s. r. o.
náměstí Míru 4
671 67 Hrušovany nad Jevišovkou
Czech Republic


Vlastnická strukturavlastník

Daniel Hubička, MBA - 1/3 vlastnického podílu

Po ukončení Střední průmyslové školy dopravní v Šumperku a absolvování základní vojenské služby nastoupil v roce 1991 k právnímu předchůdci OKD, Doprava, akciové společnosti na pracovní pozici posunovače. V letech 1992-1995 působil v několika dělnických a následně technických funkcích. V roce 1995 poprvé zaujal řídící post u samostatné provozní jednotky výše jmenované společnosti a o rok poté, v rámci expanze společnosti OKD,Doprava, akciová společnost zaujal vedoucí pozici při zajišťování vlakových přeprav v regionu Lounska. V dubnu 1996 převzal řízení provozní oblasti Mělník, v jejímž rámci byly zajišťovány přepravy vápence, uhlí a stavebních materiálů a také provoz vleček. Je autorem několika samostatných outsourcingových projektů a to nejen v oblasti obsluhy průmyslových areálů (vleček), ale také obsluhy manipulačních pracovišť, např. skládek materiálu, nebo technologické dopravy. Od roku 2003 intenzivně působil na slovenském dopravním trhu a následně v roce 2004 z pověření představenstva společnosti OKD, Dopravy, akciová společnost zakládal dceřinou akciovou společnosti Železničná dráhová doprava (zkratka ŽDD) se sídlem v Bratislavě, kde zastával post člena představenstva. Pod hlavičkou této společnosti se zároveň jako projektový manažer účastnil výběrového řízení na provoz vlečky Kappa Packaging ve Štúrově a předložený projekt byl vyhodnocen jako vítězný. Je držitelem několika certifikátů z oblasti logistiky a strategického řízení, absolventem marketingových kurzů CIMA/NIMA A, B a v roce 2004 úspěšně dokončil studium MBA na Liverpool John Moores University.

Ing. Robert Linhart - 1/3 vlastnického podílu

Po ukončení studia na VŠDS, obor provoz a ekonomika železniční dopravy nastoupil v roce 1986 k právnímu předchůdci OKD Doprava, akciové společnosti. Během dlouholetého působení v této společnosti prošel několika dělnickými a technicko-hospodářskými profesemi z oblasti železniční dopravy a přepravy. V roce 1995, kdy se s novelou Zákona o drahách začala otevírat liberalizace železničního trhu v ČR, se začal výhradně profilovat do problematiky tohoto nového oboru podnikání – provozování drážní dopravy na celostátních a regionálních drahách a záležitostí s tím souvisejících. Po dobu působení v tomto oboru vybudoval u společnosti kompletní know-how nezbytné pro rozvoj tohoto progresivního oboru. Byl zakladatelem a tvůrcem dvou regionálních pracovišť, zabývajícími se organizací a řízením provozování drážní dopravy v podmínkách tzv. „externích dopravců“. Od roku 1997 se významně pokoušel o realizaci přeprav v kooperaci se zahraničními dopravci, tato jeho snaha byla však korunována až úspěchem v roce 2005. Pravidelně se účastnil mezinárodních konferencí s problematikou železniční dopravy, mezinárodních veletrhů, absolvoval marketingový kurz CIMA-A, je držitelem certifikátu získaného za studium “Česká doprava a logistika na cestě do EU“ s obsahem zaměřeným na komunitární právo a vybranou problematiku EU. V letech 2004 – 2005 působil jako zástupce OKD, Doprava, akciová společnost v pracovní skupině řešící problematiku poplatků za použití železniční dopravní cesty v rámci ČR.

vlastník

Radomír Vrána - 1/3 vlastnického podílu

Zakládající společník BF Logistics s.r.o.